Zárobok emailom

veľkolepý

bombastický, honosný, majestátny, nadutý, nafúknutý, okázalý, oslňujúci, pompézny, vznešený, hádherný, znamenitý, monumentálny, pôsobivý,

Podobná synonymá