Facebook

Slovník synoným

Synonymá tiež slová synonymný, sú slová alebo slovné spojenie sa vzájomne rovnakým alebo podobným významom, ktorá môže byť za určitých okolností zamieňať. Dodávajú jazyku bohatstvo, umožňujú jemné odtienenie významov v závislosti na kontextovom a štylistickom zafarbenie.

Náhodný výběr

leňošiť

(8 synoným)

rezidencia

(14 synoným)

starý

(13 synoným)

maskovať

(8 synoným)

tep

(1 synonymum)

pokrivkávať

(12 synoným)

pykať

(2 synonymá)

uskutočniť

(16 synoným)

premiesiť

(7 synoným)

kalibrovať

(1 synonymum)

typ

(18 synoným)

moment

(7 synoným)

administrátor

(2 synonymá)

vložiť

(13 synoným)

pričítať

(3 synonymá)

vykríknuť

(10 synoným)

mimoriadny

(17 synoným)

zvon

(1 synonymum)

kozy (vulgarizmus)

(5 synoným)

prikrývka

(7 synoným)

prejav

(13 synoným)

vypátrať

(13 synoným)

vidina

(11 synoným)

sponzor

(6 synoným)

stopercentný

(17 synoným)

nahnúť sa

(6 synoným)

neobvyklý

(18 synoným)

bedári

(3 synonymá)

úpadok

(5 synoným)