Facebook

Synonymá

(0 synoným)

a priori

(1 synonymum)

abdikácia

(1 synonymum)

abdikovať

(1 synonymum)

abdominálny

(1 synonymum)

aberácia

(1 synonymum)

aberantný

(1 synonymum)

abiotický

(2 synonymá)

abiturient

(1 synonymum)

abnormalita

(6 synoným)

abnormálny

(7 synoným)

abnormita

(7 synoným)

abnormita (archaizmus)

(5 synoným)

abonent

(1 synonymum)

abonnement

(2 synonymá)

abortus

(2 synonymá)

abortus (term.)

(1 synonymum)

abreakcia

(2 synonymá)

abreakcia (term.)

(1 synonymum)

absencia

(1 synonymum)

absentácia

(1 synonymum)

absentujúci

(2 synonymá)

absolutistický

(1 synonymum)

absolútna viskozita

(1 synonymum)

absolútne

(9 synoným)

absolútny

(13 synoným)

absolvent

(1 synonymum)

absorbcia

(2 synonymá)

abstinencia

(3 synonymá)

abstinencia (term.)

(2 synonymá)